سخنرانی در همایش علمی ایران و آلمان

دکتر سودابه علی احمد کروری در نشست علمی مشترک ایران و آلمان که اردیبهشت ماه سال جاری برگزار گردید در حضور جمعی از مدیران ارشد منابع طبیعی ایران و نیز نمایندگان کشور آلمان در سخنرانی کلیدی به معرفی جنگل های شمال، پتانسیل های موجود، مشکلات اجتماعی اقتصادی  در این جنگل ها و راهکارهای پیشنهادی پرداختند. 

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image