برگزاری کارگاه مشورتی در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

کارگاه مشورتی در ارتباط با مدیریت درون اکوسیستم در جنگل­های زاگرس (ایلام) همراه با مشارکت مردمی جهت ارائه دستاوردهای اولیه پروژه مدیریت احیاء جنگل های بلوط با کمک جامعه محلی و شناسایی پایه های مقاوم بلوط در استان ایلام (نقش ریزگردها در مرگ جنگل های بلوط) مصوب تسهیلات کوچک جهانی محیط زیست در ایران SGP در مرداد  1393 با شماره : IRA/SGP/OP5/Y3/STAR/CC/13/09(185)، در روز چهارشنبه مورخ 20 خرداد ماه سال 1394 در سالن مهندس مطیعی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با حضور سرکار خانم لاله دارایی نماینده دفتر عمران و توسعه سازمان ملل- پروژه های کوچک SGP و جناب آقای مهندس ناصر مقدسی ریاست محترم شورای عالی جنگل و همچنین جناب آقای دکتر احمدی معاونت محترم امور جنگل های خارج از شمال و سایر اعضای محترم شورا، صاحب نظران و فرهیختگان عرصه ی منابع طبیعی و محیط زیست برگزار گردید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image