علوم ژنتیک در خدمت آلودگی تهران

 

درختان چنار شهر تهران طی 30 سال اخیر افزایش تصاعدی آلودگی شهر تهران را به اثبات رسانده اند. بدنبال اجرای پروژه بررسی وضعیت گونه­ های چنار و توت شهر تهران و معرفي پايه­ هاي مقاوم به آلودگي که با حمیات مادی و معنوی مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران انجام گرفت ثابت گردید که درختان چنار قدرت گیاه پالایی بیشتری را نسبت به توت در جذب فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم داردند. در این ارتباط در منطقه نارمک تهران پایه چناری از نظر ژنتیکی ردیابی گردید که قادر است تا بیشتر از 50 برابر پایه های چنار مجاور خود سرب جذب نماید. 

 

 

برگزاری کارگاه مشورتی در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

کارگاه مشورتی در ارتباط با مدیریت درون اکوسیستم در جنگل­های زاگرس (ایلام) همراه با مشارکت مردمی جهت ارائه دستاوردهای اولیه پروژه مدیریت احیاء جنگل های بلوط با کمک جامعه محلی و شناسایی پایه های مقاوم بلوط در استان ایلام (نقش ریزگردها در مرگ جنگل های بلوط) مصوب تسهیلات کوچک جهانی محیط زیست در ایران SGP در مرداد  1393 با شماره : IRA/SGP/OP5/Y3/STAR/CC/13/09(185)، در روز چهارشنبه مورخ 20 خرداد ماه سال 1394 در سالن مهندس مطیعی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با حضور سرکار خانم لاله دارایی نماینده دفتر عمران و توسعه سازمان ملل- پروژه های کوچک SGP و جناب آقای مهندس ناصر مقدسی ریاست محترم شورای عالی جنگل و همچنین جناب آقای دکتر احمدی معاونت محترم امور جنگل های خارج از شمال و سایر اعضای محترم شورا، صاحب نظران و فرهیختگان عرصه ی منابع طبیعی و محیط زیست برگزار گردید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image