مقالات انگلیسی

1:INTRODUCING A NEW METHOD BY APPLYING MOLECULAR BIOLOGY TOTHE ECOSYSTEM DAMAGE ASSESSMENT OF THE NATURAL TROPICAL FOREST OF SOUTH OF IRAN

Description:

Presented at European Conference of Tropical Ecology:"Tropical diversity, ecology and land use" and Annual Conference of the Society for Tropical Ecology (Gesellschaft für Tropenökologie, gtö)February 23 – 26, 2016, University Göttingen, Germany.

 

2: Evaluation of Pollution Intensity in Different Districts of Tehran Based on Measuring Chlorophyll, Plumb and Cadmium Heavy Metal Contents in Trees.

Description:

International Journal of Environmental Research, 8(4):1105-1114.

 

3: Tree Utilization as Indicator to evaluate the degradation of Iran’s Ecosystems in Persian Gulf War (a part of project number 5000456 Of the UN certified in 28 October 2004)

Description:

Accepted (for oral presentation) at International Conference on Environmental Crises and its Solutions Kish International Convention Center, Kish Island, on 13 till 14 February 2013.

 

4: Dorbid Ecosystem: A Natural Approach in Desertification Control

Description:

Published at International Journal of Biotechnology and Biochemistry.

ISSN 0973-2691 Volume 8, Number 2 (2012) pp. 193-204.

 

5: Assessment of Genetic Variability in Long-lived Cupressus sempervirens var. horizontalis Using SSR Markers.

Description:

Published at Plant Gene and Trait, 2012. vol.3, No.8, 43-49.

 

6: An Assessment of Zinc Phytoremediation Potential of Avicenia.marina in Nayband Marin Coastal National Park Mangroves.

Description:

Presented at The First National Conference of Phytoremediation, February 16th 2012, Kerman, Iran.

 

7: Study of Increment Variations in Plane Tree Species at 5 sites in Tehran (Case Study: Platanus orientalis).

Description:

Published at Iranian Journal of Forest, winter 2011; 2(4): 345-355.

 

8: The study of metal contamination in surface sediments of Nayband marine coastal national park using metal pollution index.

Description:

Presented at National Seminar of Chemistry & Environment, 21-23 December 2011, University of Shahid Chamran, Ahwaz, Iran.

 

9: A 25-year Monitoring of the Air Pollution Depicted by Plane Tree Species in Tehran

Description:

Presented at World Academy of Science, Engineering and Technology Conference (WASET) September 28-30, 2010 Amsterdam. 

 

10: Heavy Metals’ Bioaccumulation of Lead and Cadmium in the Capital’ Plane Trees.

Description:

Presented at the 4th National Conference on World Environment Day. 8-10 June 2010, University of Tehran, Iran.

 

 

11:The consequence of agroforestry in genetic diversity of Oak forests of west of Iran

 

 

 

 

ارقام

  • سیستم عامل : Linux s
  • پی اچ پی : 5.6.40
  • MySQL : 5.5.5-10.3.32-MariaDB
  • زمان : 10:46
  • ذخیره ساز : غیر فعال
  • GZip : غیر فعال
  • بازدیدکنندگان : 1576683
  • مطالب : 105
  • وب لینک ها : 9
  • نمایش تعداد مطالب : 227140
Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image